Studieresa - Klimatanpassning i dagens skogsbruk

2024-05-15 11:00 - 17:00

Tönnersjöhedens försökspark

Arena Skog och Hushållningssällskapet bjuder in till studieresa om "klimatanpassning i dagens skogsbruk" på SLU:s försökspark i Tönnersjöheden.

I SLU:s långtidsfältförsökspark Tönnersjöheden presenteras forskningsresultat från olika fältförsök som har sitt fokus på följande områden:

  • Snabbväxande lövträd (björk, hybridasp, poppel)
  • Ädla lövträd (främst bok och ek)
  • Måldiameterhuggning som exempel på hyggesfri metod
  • Effekter av grotuttag på trädtillväxt och markförsurning

Forskare från SLU och från Trees For Me medverkar. 

Mer information och anmälan

Program och anmälan på Arena Skogs hemsida - arenaskog.se

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2024-05-02