Beståndsbehandling med fokus på planterad björk

I detta projekt syftar vi till att öka kunskapen om beståndsbehandling och beståndsutveckling för planterad björk. Vi kommer att använda befintliga data från långtidsförsök från Sverige, Lettland och Finland. Målet är att:

  1. Konstruera höjdutvecklingskurvor för planterad björk
  2. Undersöka tillväxtrespons efter röjning och gallring för enskilda träd och på beståndsnivå
  3. Utforska olika gallringsstrategier och dess inverkan på trädtillväxt och virkeskvalitet
  4. Tillhandahålla tillväxt- och produktionsfunktioner samt data för framtidsscenarier och landskapsanalyser som ska användas i arbetspaket 5.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-11-17