Forskning

Trees For Me driver ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med syfte att främja toppmodern forskning om snabbväxande lövträd för hela kedjan från frön till hållbara bränslen och högförädlade produkter. Centrumet samlar världsledande kompetens och kunskap för att leverera högkvalitativ och innovativ forskning.

Forskningen bedrivs inom följande arbetspaket:

  • Arbetspaket 1 - Förädling
  • Arbetspaket 2 - Skogsskötsel 
  • Arbetspaket 3 - Material och energi
  • Arbetspaket 4 - Samhällsomställningar
  • Arbetspaket 5 - Miljöpåverkan

Forskarna och doktoranderna som bedriver forskningen är baserade vid Sveriges lantbruksuniversitet, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet och Skogforsk.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-02-24