Energisystemanalys av utvalda värdekedjor

Detta doktorandprojekt syftar till att bedöma betydelsen av värdekedjor baserade på snabbväxande lövträd i omställningen av energisystemet, ur ett kombinerat tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Doktoranden kommer att utvärdera utvalda, hela värdekedjor från skogsbestånd till slutanvändning, med fokus på snabbväxande lövträd och i första hand termokemiska omvandlingsprocesser för biomassa.

De övergripande målen är att

  1. bedöma hur olika val, både uppströms i försörjningskedjan och vad gäller energiomvandlingsteknik, påverkar värdekedjans övergripande prestanda,
  2. identifiera och analysera relevanta målkonflikter och synergier, och
  3. bedöma övergripande genomförande- och produktionspotential.

Modellering av försörjningskedjor och omvandlingsprocesser för biomassa kommer att kompletteras med scenarioanalyser för att undersöka utvalda värdekedjors prestanda i relation till både beståndsförvaltning och framtida policy- och marknadsutveckling.

Exempel på potentiella värdekedjor att studera är förbränningsbaserad värme- och kraftproduktion, förgasningsbaserad värme- och elproduktion, biobränsle- eller vätgasproduktion och pyrolysbaserad produktion av biokol eller pyrolysolja. Fokus kommer särskilt att ligga på sortiment av biomassa som antingen har lågt eller inget marknadsvärde i dagsläget, eller som kan ge andra miljöfördelar.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2022-11-29