Caroline Rapp

Om mig

Jag är doktorand i kulturgeografi vid Umeå universitet. Jag har en kandidatexamen i geografi från universitetet i Tübingen, Tyskland, och en magisterexamen i kulturgeografi med inriktning mot fysisk planering och utveckling från Umeå universitet. Till min masteruppsats genomförde jag en fallstudie om invånarnas åsikter om förtätningen av Umeå.

På min fritid hittar du mest sannolikt mig när jag läser, promenerar genom en secondhand-butik eller njuter av solskenet utomhus.

Om mitt forskningsprojekt

Min forskning i arbetspaket 4 om samhällsomställningar kommer att fokusera på olika intressenters attityder, inklusive skogsägares och samhällets, till en storskalig ökning av lövträd och snabbväxande lövträd i svenska skogar. Dessutom kommer vi samla in insikter om vilka fördelar och utmaningar dessa grupper ser relaterat till en sådan omställning av skogsbruket. Eftersom det finns både fysiska och sociala regionala skillnader mellan norra och södra Sverige är det väsentligt att ta hänsyn till dessa.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-04-28