Forskarutbildning

En grupp på 13 doktorander arbetar med forskarstudier i ämnen som sträcker sig från förädling, patologi, biologisk mångfald och skogsskötsel till energiteknik, autonoma skogsmaskiner, livscykelanalyser och skogsägares attityder till fler lövträd.

Om doktoranderna och deras forskningsprojekt.

Doktorandkurser öppna för ansökan - se engelska sidan.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-03-01