Jaime Luna

Om mig

Jag är en nyfiken biolog och skogsentomolog som bestämde mig för att byta det varma vädret i sydligaste Spanien mot de kalla och snörika vintrarna i Umeå 2019, där jag tog min masterexamen i skötsel av vilt och fiskpopulationer vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Umeå). Under min masteruppsats i gruppen som arbetar med restaureringsekologi studerade jag mångfaldsmönster och den funktionella sammansättningen i vilda bisamhällen i olika typer av skogsförvaltning i boreala skogar på det norra halvklotet. Jag har även arbetat på olika institutioner i olika projekt med fokus på biologisk mångfald, t.ex. för det världsomspännande projektet för biologisk mångfald, LIFEPLAN, vid SLU Uppsala.

Jag är en mycket aktiv person och jag brukar vara upptagen med både personliga och arbetsrelaterade projekt. Jag älskar att vara ute i naturen och jag spenderar också en del av min fritid på att lära mig om taxonomi, så jag försöker alltid fortsätta upptäcka nya saker om arterna omkring oss.

Om mitt forskningsprojekt

Under mina doktorandstudier kommer jag att identifiera bidragen till den biologiska mångfalden, och hur man kan öka den biologiska mångfalden i skogen, genom användningen av snabbväxande lövträd.

Snabbväxande lövträd kan ge oss en enorm mängd råvara på kortare tid än konventionella produktionsbestånd samtidigt som de hjälper oss att diversifiera det barrdominerade svenska landskapet. Det har därför potentiella konsekvenser för både biologisk mångfald och rekreationsvärden. Men vi vet nästan ingenting om de faktiska konsekvenserna på den biologiska mångfalden av dessa olika snabbväxande lövträd. Därför är det värt att forska och gå djupt in i deras potentiella bidrag till biologisk mångfald och samla mer kunskap för att framgångsrikt uppfylla svenska miljömål.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-05-02