Ledning och styrning

Trees For Me leds av ett programråd, ett vetenskapligt råd, en operativ ledningsgrupp och en verkställande ledningsgrupp. Samtliga 50 samarbetspartners är representerade i en referensgrupp.

Verkställande ledningsgrupp

Operativ ledningsgrupp

 • Verkställande ledningsgrupp (se ovan)
 • Mateusz Liziniewicz, projektledare för Arbetspaket 1, Skogforsk
 • Michelle Cleary, projektledare för Arbetspaket 2, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Marcus Öhman, projektledare för Arbetspaket 3, Luleå tekniska universitet (LTU)
 • Louise Eriksson, projektledare för Arbetspaket 4, Umeå universitet, (UMU)
 • Per-Anders Hansson, projektledare för Arbetspaket 5, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Programråd

 • Charlotte Bengtsson, Skogforsk
 • Gisela Björse, Sveaskog
 • Sofia Blomquist, Skogsstyrelsen
 • Jan Burvall, Skellefteå Kraft
 • Göran Ericsson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Karin Fällman Lillqvist, Skogssällskapet
 • Anna Karlberg, Stora Enso
 • Ola Kårén, SCA
 • Per Mellström, Kopparfors Skogar
 • Niclas Norberg, Harads Arctic Heat
 • Mats Näsström, Luleå tekniska universitet (LTU)
 • Magnus Petersson, Södra
 • Adjungerad ledamot: Anna Malmström, Energimyndigheten

Vetenskapligt råd

 • Dina Bacovsky, BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH
 • Catherine Collet, INRAE, the French National Research Institute for Agriculture, Food, and Environment
 • Capucine Dupont, IHE Delft Institute for Water Education
 • Lena Gustafsson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Saija Huuskonen, Natural Resources Institute Finland (Luke)
 • Jari Hynynen, Natural Resources Institute Finland (Luke)
 • John Stanturf, Estonian University of Life Sciences
 • Barb Thomas, International Commission of Poplar and other fast-growing trees
 • Alvin Yanchuk, British Columbia Tree Improvement Research Branch, Kanada

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2024-02-09