Om Trees For Me

Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige.

Centrumet är en plattform där akademi, myndigheter och industrin/samhället går samman för att utveckla vetenskapsbaserade, innovativa lösningar för, och bygger framtida kompetens inom, ett nytt försörjningssystem för skogsbiomassa. De vetenskapliga lösningarna ska kunna tillämpas i omvandlingen till högvärdiga material och energiprodukter, och utvecklas genom att kombinera expertis längs hela den skogsbaserade värdekedjan.

Trees For Me finansieras av Energimyndigheten och nästan 50 andra aktörer, från akademin och företag till intresseorganisationer.

Centrumet koordineras från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Skåne.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2024-05-22