Hyggesåldersförsök björk

I detta projekt kommer vi att etablera ett fältexperiment där effekter och interaktioner mellan hyggesålder, markberedning, planttyp, planteringsdatum och gödsling vid plantering skall testas för björk.

Försöken etableras från Halland i söder till Västerbotten i norr på försöksstationerna Tönnersjöheden, Asa, Siljansfors och Vindeln. På dessa fyra försöksparker kommer fem hyggesområden att markeras ut hösten 2022. Ett område ska avverkas varje år under de kommande fem åren. Plantering görs på varje hygge varje år inom försöksområdena och skall innehålla ovan nämnda behandlingar.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2022-11-29