Kinga Stolarek

Om mig

Jag är doktorand inom skogs- och trädförädling med två masterexamina inom patologi och skoglig biologisk mångfald. Jag gick min grundutbildning vid skogsfakulteten vid University of Life Science i Poznan (Polen). Därefter läste jag masterstudier vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, på masterprogrammet Euroforester 2020.

Genom att arbeta som forskningsassistent i flera projekt som är relevanta för skogsvetenskap, har jag skaffat erfarenhet och kunskap inom skogsföryngring. Till följd av detta intresse blev jag doktorand inom Trees For Me.

Om mitt forskningsprojekt

För närvarande arbetar jag med projektet "Plantproduktion och föryngring av björk" inom Trees For Me:s arbetspaket med fokus på skogsskötsel. Min forskning fokuserar på optimering av plantproduktion och föryngring av björk, vilket kan resultera i ökad biomassaproduktion av björk. Kunskapen om detta ämne är mycket begränsad, och därför är björkproduktionen fortfarande relativt liten och dyr. Det är därför viktigt att definiera och förstå hinder för björkproduktion från det första steget - björkföryngring.

De huvudsakliga forskningsfrågorna för detta projekt kretsar kring att förbättra frökvalitet och grobarhet samt att studera plantskolor och produktionssystem. Vidare undersöker projektet möjligheten att mekanisera plantering och identifiera inverkan från abiotiska och biotiska faktorer för framgångsrik plantproduktion och föryngring av björk.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-11-24