Konsekvenser för biodiversitet relaterat till snabbväxande lövträd

I detta projekt kommer vi att identifiera sätt för att minska kostnaderna och öka fördelarna för skogens biologiska mångfald genom användningen av snabbväxande lövträd. Våra forskningsfrågor kommer främst att fokusera på att identifiera de snabbväxande lövträdsbeståndens bidrag till den biologiska mångfalden i förhållande till skyddade skogsområden/markanvändning och ersatta trädslag, samt att identifiera skötselalternativ som kan öka de snabbväxande lövträdens bidrag till Sveriges skogliga biologiska mångfald.

Vi kommer att hantera dessa frågor via ett fyraårigt doktorandprogram som kommer att

  1. identifiera viktiga kunskapsluckor genom att syntetisera tillgänglig litteratur om snabbväxande lövträd och biologisk mångfald; och
  2. anlita försöks- och produktionsbestånd för att genomföra undersökningar av biologisk mångfald, för att jämföra dessa med kontrollområden (t.ex. skyddade områden, ersättningskategorier för markförvaltning, förvaltningsalternativ för snabbväxande lövträd); för att
  3. identifiera kombinationer av snabbväxande lövträd som bäst kan uppnå målen för biologisk mångfald för produktionsskogsmarker, och potentiella alternativa förvaltningsmetoder av snabbväxande lövträd som kan öka tillgängligheten av olika livsmiljöer i dessa bestånd.

Kunskap om konsekvenserna för biologisk mångfald relaterat till snabbväxande lövträd kommer att göra det möjligt för skogsägare och samhället att fatta mer välgrundade beslut om konsekvenserna för biologisk mångfald av skogsbruksalternativ vid produktion av snabbväxande lövträd.

 

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2022-11-29