Giovanni Bozza

Om mig

Jag är doktorand i trädförädling, med inriktning på blomning. Jag har en kandidatexamen i land- och landskapsrestaurering och en magisterexamen i skogsbruk, båda från University of Padua, Italien. Under mina masterstudier studerade jag en termin vid University of Eastern Finland (UEF), Joensuu, European Forestry Department. Efter det började jag praktisera på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, som en del av forskargruppen inom skogspatologi.

Under det senaste året har jag arbetat som tekniker och forskningsassistent vid Skogforsk och utökat min kunskap om trädförädling och genetik.

Om mitt forskningsprojekt

Jag arbetar med "Blomning som nyckeln till en framgångsrik utveckling av en effektiv och snabb förädling av björk (Betula pendula) i Sverige", en del av Trees For Me och arbetspaket 1 med fokus på förädling. Målet med min forskning är att utveckla en effektiv och snabb förädling av vårtbjörk, med fokus på den tidiga blomningen som är en förutsättning för att förbättra produktiviteten hos planterad björk och det är en avgörande kunskap för att implementera och utveckla kunskapen om ett framgångsrikt genomiskt urval. Litteraturen om detta ämne är begränsad och föråldrad, därför är det så viktigt att ta itu med de nya frågorna och utmaningarna.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-11-24