Utbildning

Trees For Me bedriver forskarutbildning, ofta med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, vilken bidrar till vetenskapliga och tekniska lösningar för biomassa och bioenergi från snabbväxande lövträd. Centrumet utbildar framtida ledare som aktivt kommer att kunna bidra till en positiv förändring för att nå energi- och klimatpolitiska mål.

Trees For Me sammanför också forskningsexpertis från akademiska och andra forskningsfokuserade institutioner med relevanta samhällsaktörer, statliga organisationer och industriella partners som ska implementera forskningsresultaten i praktiken. Utbildningsaktiviteter som är relevanta för skogs- och energisektorn och andra utövare erbjuds för att öka kunskapen om hållbar biomassaproduktion och materialanvändning från snabbväxande lövträd.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2022-12-22