Maria del Pilar Herrera Egoavil

Om mig

Jag läste biologi på kandidatnivå, med fokus på botanik, vid Universidad Nacional Mayor de San Marcos i Lima, Peru, och tog min magisterexamen i evolution, ekologi och systematik vid Ludwig-Maximilians-Universität München i München, Tyskland.

Jag har använt växter i mina forskningsprojekt för att studera olika ämnen, som deras mångfald i neotroperna, deras blommors anatomi och utveckling eller ackumulering av repetitivt DNA i deras kromosomer. Men jag har också använt fissionsjäst som en studieorganism för att analysera reproduktiv isolering och variation av meiotisk rekombination i naturliga populationer. Jag är mycket intresserad av växternas evolutionära genomik, särskilt av att ta reda på deras genomiska signaturer av anpassningsförmåga och utvecklingen av växternas könskromosomer och parningssystem.

Om mitt forskningsprojekt

Inom mitt doktorandprojekt kombinerar jag populations- och kvantitativ genetik för att bidra till att utveckla genomiskt urval i björkförädling.

Först kommer jag att fokusera på att karakterisera den genetiska variationen och polymorfismerna (SNP, CNV, etc.) genom att återsekvensera omkring 500 individer från Betula pendula-populationer. Att förstå deras genetiska variation kommer att hjälpa till att analysera populationsstrukturen hos B. pendula på lokal (Sverige populationer) och global (Eurasien) nivå.

I det andra steget i mitt projekt kommer jag att använda de genomiska data som erhölls i det första steget för att utveckla en 50 000 SNP-array. Denna array kommer sedan att användas för att hitta genotyper av en träningsuppsättningspopulation för vilken fenotypiska data kommer att finnas tillgänglig och användas för bedömning av möjligheten till genomiskt urval i björk. Genotypningsmatrisen kommer också att tillåta klassificering av markörer.

Data kommer också att användas för att analysera den genetiska arkitekturen för kritiska livshistoriska egenskaper och för att utföra associationer mellan genetiska och miljömässiga variabler. Dessutom, för att förhindra ackumulering av skadliga mutationer och effekterna av inavelsdepression, kommer jag också att karakterisera variationen av genetisk belastning på det naturliga utbudet av björkpopulationer.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-11-27