Sruthy Vattaparambil Sudharsan

Om mig och mitt forskningsprojekt

Jag arbetar med ett doktorandprojekt med fokus på energiteknik med särskild tonvikt på termokemisk valorisering av snabbväxande lövträd, vid institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet.

Jag har en kandidat- och masterexamen i kemi från Indien och ett stort intresse för biomassateknik. Trees For Me ger mig en fantastisk möjlighet att lära mig mer om och och bidra till den energitekniska forskningen med fokus på biomassa.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-11-27