2024 IUFRO World Congress

2024-06-23 - 2024-06-29

Stockholm

Trees For Me:s doktorander och forskare kommer medverka på världens största kongress för forskning och utveckling med fokus på skogen. IUFRO World Congress äger rum vart femte år och den 23-29 juni är SLU en av värdarna för kongressen som i år hålls i Stockholm.

På kongressen möts forskare, beslutsfattare, näringsliv, myndigheter, NGO:s och intressenter för att utbyta kunskap och sätta agendan för den globala skogsforskningen för de kommande fem åren. 

IUFRO, International Union of Forest Research Organisations, är en internationellt obunden organisation för forskare och intressenter inom skog, klimat och miljö. IUFRO samlar 700 medlemsorganisationer och 15 000 forskare i 123 länder.

Mer om 2024 IUFRO World Congress - iufro2024.com

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2024-04-10