Framtidens träd har fått sitt växthus

Traktor kör in björk i växthus. Foto.
En björk fick hjälp med att klippa invigningsbandet till växthuset. Foto: Stina Johannesson

2023-09-29

Stina Johannesson

En björk fick äran att klippa invigningsbandet. Skogforsks nyinvigda och åtta meter höga växthus i Ekebo, som även blir en del av Trees For Me, ger stora möjligheter till fördjupad forskning och ökad kunskap om skogsträdsförädling.

– Skogen ska räcka till förnybara råvaror, rekreationsvärden och bevarandet av biologisk mångfald. För att skogen ska räcka till mer behöver produktionen effektiviseras, sa Thomas Kraft, förädlingschef på Skogforsk och platschef på forskningsstationen i Ekebo under invigningen, som lockade personer från skogssektorn och akademin.

Två personer står med stålrör framför grupp av människor i växthus. Foto.
Charlotte Bengtsson, VD, och Mihály Czimbalmos, chef för forskningsservice på Skogforsk, lägger ner framtidsvisioner i en tidskapsel i växthusets grund. Foto: Stina Johannesson

Blomningen hos främst björk men även gran och tall kommer undersökas i växthuset, vars försök kommer inriktas både på forskning och kommersiell fröproduktion. Kunskapen ska bidra till att kunna hitta svar på hur man kan få träden att blomma tidigare vilket kan korta tiden för att få fram en ny trädgeneration. I växthusets olika sektioner kan man styra ljuset, värmen och koldioxidhalten för att närmare kunna undersöka vad som påverkar trädens utveckling.

– Växthuset är en unik forskningsresurs och vi förutspår att framtidens plantor från det här växthuset kommer växa ungefär 35 % bättre än tidigare generationers plantor, sa Thomas Kraft.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2023-09-29