Plantering och plantstorlek för björk i norra Sverige ska undersökas

Björkplantor i krukor. Foto.
Björkplantor på plantskolan Partaharjun Puutarha i Finland. Foto: Stina Johannesson

2024-04-16

Stina Johannesson

Måste björkplantorna vara så stora? I ett nytt fältförsök ska forskare ta reda på vilken storlek på björkplantor som ska produceras och när dessa ska planteras.

Det ökade intresset för björk som komplement i svenska skogar och investeringar i fröplantage för björk av Skogforsk och flera skogsbolag, kan förväntas ge en ökad mängd svenskt förädlat frömaterial de kommande åren. Branschen behöver därför ökad kunskap om vilka plantor som bör produceras av frömaterialet och vilken som är den bästa tidpunkten för plantering. 

Mindre plantor kan spara pengar

Forskningsprojektet, som leds av Felicia Dahlgren Lidman, forskare i skogsskötsel vid Skogforsk i Sävar, sker i samarbete med Trees For Me och kompletterar befintliga fältförsök.

 Vår hypotes är att det i norra Sverige ska gå att använda mindre björkplantor av mer praktisk storlek än de som finns tillgängliga idag, säger Felicia Dahlgren Lidman.

En mindre björkplanta, som mer liknar dagens storlek på plantor för tall och gran, skulle kunna planteras med standardiserade planteringsrör och vara mindre skrymmande vid hantering och transport, vilket kan bidra till lägre planteringskostnader. Även en kortare förvaringstid i plantskolan, till följd av plantering på hösten samma år som sådd, skulle kunna bidra till mindre kostnader.

Sådd och plantering i norra Sverige

Målet med studien är att undersöka hur olika krukstorlekar och såddtidpunkter i plantskolan kommer att påverka björkarnas överlevnad och tillväxt, samt om vår eller höst är bästa tidpunkten för plantering. Om plantorna skulle kunna sås på våren och planteras redan samma höst skulle stora besparingar kunna göras till följd av uteblivet behov av vinterförvaring.

Plantorna kommer drivas upp på plantskolan vid Skogforsk i Sävar under våren 2024, och planteras ut i Västerbotten under tidig höst samma år samt under våren 2025. Förhoppningen är att resultaten ska kunna leda till en mer effektiv produktionskedja och kunna hålla nere det framtida priset på björkplantor.

Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

2024-04-16